wzorce

54 formy wizualizacji danych

Niezwykle użyteczne źródło wiedzy o wykresach, ich zastosowaniu i narzędziach potrzebnych do ich przygotowania. Serwis przygotowany przez Severino Ribecca zawiera opisy 54 narzędzi do wizualizacji danych takich jak wykresy słupkowe, pudełkowe, punktowe i kołowe ale również mapy myśli, link i ray mapy.  Autor grupuje narzędzia w 16 kategorii użytkowych. Prezentuje je w zależności od celu wizualizacji np. porównywanie, proporcje, związki i zależności, hierarchie, koncepty i wiele innych mających zastosowanie w praktyce. Każde narzędzie jest opisane poprzez definicję, anatomię, zastosowania, warianty a także narzędzia niezbędne do ich przygotowania. Opis zawiera również rzeczywiste przykłady.

Źródło: The Data Visualisation Catalogue

Zapisz