Świat przedstawiony za pomocą 100 ludzi. GOOD Data – YouTube

Ile procent ludzi to kobiety a ile mężczyźni? Czy w obu Amerykach mieszka więcej ludzi niż w Afryce? Jaka religia ma najwięcej wyznawców? Odpowiedzi znajdziecie w zamieszczone prezentacji.

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *