Wizualizacja danych – dobre praktyki

w jaki przetwarzamy informacje? co jest istotne w wizualizacji danych? jakie kolory są najlepiej postrzegane przez odbiorów? na te pytania udziela odpowiedzi poniższa 30 minutowa prezentacja.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *